Beypazarliyiz.com Information Center                                                                 Home Page

Beypazari
Historical Buildings
Traditional
Others

    

"The Unique Multilingual Site of Beypazari"

"The city you couldn't go is not yours."

Handicrafts

Silver Work (Filigree): Filigree is a jewel work of a delicate kind made with twisted threads usually of gold and silver and Beypazari is especially famous for its silver work. This art may be interesting for you, so I prepared a slideshow which explains all the process about how they do it with pictures. To download and watch it click here...

Copper Works: BIt is again one of the most interesting handicrafts in Turkey and Beypazari. Craftsmen of Beypazarı usually uses copper to make materials used in houses. They are still used by people living in Beypazari. The most common copperwork is Turkish coffee pots. You see some examples and a interview about copperworks in the video given above.

Oriental Rug Construction: BAll oriental rugs are hand-knotted on a webbing formed by the warp and weft threads. Attached to the top and bottom of the loom, warp threads run vertically through the carpet. A strand of wool is tied to a pair of weft threads, forming a knot. The loose ends of the knots, which make up the body of the rug, are called pile. Weft threads run horizontally through the carpet and are used to secure the knots. You can see all the process in Beypazari and try this handicraft...

Hand Weaving:  People weave silk as headscarfs in Beypazari. It is already a tradition that each colour has a different meaning in Beypazari. Young ladies wear light colours like white, and older ladies wear green and blue headscarfs, so you can predict a woman's age by the colour of the headscarf. In the mean time, if ladies wear it holding twice it means that they go to their neighbours or a close place; otherwise they go to the marketplace or another district.

Semercilik: Eski tarihlerde oldukça geçerli bir meslek olan semercilik, ulaşım araçlarının zamanla değişmesiyle önemini kaybetmiştir. Beypazarı'nın Bağdat yolu üzerinde bulunması ve kervanların bu yolu kullanması, ilçede semerciliğin çok eskilere dayandığının bir göstergesidir. Beypazarı,bu yüzyılda da semercilik mesleğinin sürdürüldüğü ender ilçelerden biridir.

Saraçlık: Eyer, at takımları, araba koşumları başta olmak üzere deriden ve meşinden çeşitli eşyalar yapanlara “Saraç”, bu mesleğe de “Saraçlık” denilmektedir. Türkler için büyük önem taşıyan bu meslek, Beypazarı'nda halen yaşatılmaktadır.

Demircilik: Örs, çekiç, balyoz ve maşa kullanılarak ateş ocaklarında demire şekil veren demircilerin sayısı azalmış olsa da, 70 yıllık bir tarihe sahip bu el sanatı halen Beypazarı'nda sürdürülmektedir.

El İşlemeli Çevreler ve Sırma İşlemeleri: Dokuma ve ince deriden yapılmış, muhtelif eşyalara usullerine göre iğne ile türlü cins ve renkte ipliklerle yapılan süslemelere “İşleme” adı verilmektedir. Beypazarı işlemeleri arasında öne çıkan sırma işlemeli “bindallılar”, yörede her genç kıza annesinden kalan değerli bir elbise olarak kullanılmaktadır. Tülbent, mermerşahi ve tül üzerine sırma ile işlenen, kare şeklinde mendil büyüklüğündeki “Çevre” adı verilen örtüler ise bindallı elbiselerle birlikte yöre kadınlarınca günümüzde halen kullanılmaktadır.

 

Necessary Info
Tour Programs